Tag: แปลงฝังแบบคู่

แปลงฝังโซนบแบบคู่

เงื่อนไข ผ่อนชำระ 1 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สามารถใช้งานได้เมื่อผ่อนชำระ หรือ จ่ายเงินครบตามจำนวนแล้วเท่านั้น. ในกรณีที่ต้องการทำแซกี ต้องชำระครบ100% (ในครั้งต่อไปถ้าต้องการเปิดใช้หลุมมีค่าใช้จ่าย) ฟรี เรื่องค่าบำรุงรักษารายปี กรณีต้องการใช้พื้นที่เร่งด่วน แจ้งอย่างน้อย 3วัน (สำหรับแปลงที่สร้างเสร็จแล้ว สำหรับแปลงที่ยังไม่สร้างแจ้งล่วงหน้า7วัน) ใช้พื้นที่แล้ว การเปิดเแปลงฝังในครั้งต่อไปเสียค่าเปิดหน้าหลุมครั้งละ 13,910บาท /หลุม

แปลงฝังโซนA แบบคู่

แบบแปลงฝังแบบคู่มาตรฐาน Standard Double Burial Plot พื้นที่ขนาด 24 ตร.ม. (4×6) สำหรับ2ท่าน ราคาที่ดิน+ค่าก่อสร้าง = 710,000-800,000 บาทขึ้นไป แบบก่อสร้างสุสาน มี 3แบบ /จะใช้พื้นที่1หรือ2หลุุมก็ได้ ราคาแตกต่าง ตามแบบก่อสร้าง และสีของหินแกรนิตที่เลือก แบบก่อสร้างมี3 แบบ DA01 หินแกรนิตสีเขียว หรือ สีเทา DA02 หินแกรนิตสีเขียว หรือ สีเทา DA03หินแกรนิตสีเขียว หรือ สีเทา การใช้งานสุสานพื้นที่ 2หลุม ฝังร่างผู้วายชนม์ ไทย จีน คริสต์ ฝังอัฐิ ทำพิธีแซกีในแปลงฝัง ย้ายสุสาน เงื่อนไข… Continue Reading “แปลงฝังโซนA แบบคู่”

Call Now Button
%d bloggers like this: