Tag: ฮวงซุ้ย

แปลงฝังโซนd แบบเดี่ยวและคู่

แปลงฝัง Package Lot สำหรับ 1 และ 2 หลุม สุสานสำเร็จรูป/ขายเรียงตามลำดับเลขที่ การใช้งานสุสานพื้นที่ ฝังร่างผู้วายชนม์ ไทย จีน คริสต์ ฝังอัฐิ ทำพิธีแซกีในแปลงฝัง ย้ายสุสาน เงื่อนไข ผ่อนชำระ 1 ปี ไม่มีดอกเบี้ย สามารถใช้งานได้เมื่อผ่อนชำระ หรือ จ่ายเงินครบตามจำนวนแล้วเท่านั้น. ในกรณีที่ต้องการทำแซกี ต้องชำระครบ100% (ในครั้งต่อไปถ้าต้องการเปิดใช้หลุมมีค่าใช้จ่าย) ฟรี เรื่องค่าบำรุงรักษารายปี ต้องการใช้พื้นที่เร่งด่วน แจ้งอย่างน้อย 3วัน ใช้พื้นที่แล้ว การเปิดเแปลงฝังในครั้งต่อไปเสียค่าเปิดหน้าหลุมครั้งละ 13,910บาท /หลุม

Call Now Button