สุสาน เบื้องหลังแห่งความสำเร็จของลูกหลาน

สุสาน หรือ ฮวงซุ้ย คือเบื้องหลังความสำเร็จของลูกหลานชาวจีน

ฮวงซุ้ย คือ อารยะธรรมและค่านิยามของชาวจีน

การสร้างสุสาน ฮวงซุ้ย แสดงถึงอารยะรรม และ ค่านิยมของชาวจีนได้ดี อารยธรรมจีนได้วางรากฐานทางสังคมวัฒธรรม ประเพณี ซึ่งส่งผลให้ชาวจีนมีความั่งคั่ง มีธุรกิจใหญ่โต ไม่ว่าจะไปอยู่ในประเทศใดก็ตาม

ติดต่อเรา