Category: แปลงฝังZoneGrace คริสเตียน

แปลงฝังโซนเกรซ (สุสานคริสต์)

“แปลงฝังโซนเกรซ เป็นสุสานคริสต์ สำหรับ 1ท่านเท่านั้น พื้นที่ 8.1 ตรม (1.8×4.5ม) ขนาด 2.025 ตรว.” สุสานโซนคริสต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่โซนดี เป็นบริเวณแถวด้านหน้า ราคา 262,685 บาท สามารถผ่อนชำระได้1ปี ดอกเบี้ย0% ฟรีค่าส่วนกลาง — สุสานคริสต์ สุสานเนอร์วาน่า บริเวณโซนเอ มีแปลงฝังลูกค้าที่นับถือศาสนาคริสต์ ทั้งคนไทยและต่างชาติได้ซื้อพื้นที่24 ตรม .และฝังร่างผู้วายชมน์เพียง1ท่านเท่านั้น มีอยู่3แปลงในโซนเอ โซนดีแบบคู่ สำหรับ 2ท่าน ก็เช่นกันลูกค้า ได้ซื้อเก็บเอาไว้แต่เป็นพื้นที่ 2หลุมแต่ยังไม่ได้ใช้งาน เป็นการซื้อไว้เพื่อวางแผนให้กับมารดาลูกค้าเป็นคนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี การเลือกซื้อสุสานคริสต์ สำหรับลูกค้าที่นับถือศาสนาคริสต์ นั้นขึ้นอยูกับความต้องการของลูกค้า ทางสุสานเนอร์วาน่าเมมโมเรียลปาร์คเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาได้ใช้พื้นสุสานร่วมกันได้ ตัวอย่างแปลงฝังพี่น้องชาวคริสต์เตียน ซื้อพื้นที่โซนเอ 24 ตรม.ที่มาใช้พื้นที่… Continue Reading “แปลงฝังโซนเกรซ (สุสานคริสต์)”

Call Now Button