Site icon nirvanamemorialparks.com

แปลงฝังโซนD แบบเดี่ยวและคู่

แปลงฝังโซนD แบบเดี่ยวและคู่

การใช้งานสุสานพื้นที่

  • ฝังร่างผู้วายชนม์ ไทย จีน คริสต์
  • ฝังอัฐิ
  • ทำพิธีแซกีในแปลงฝัง
  • ย้ายสุสาน
อยู่ด้านขวามือของทางเข้า ประตูโครงการสุสานเนอร์วาน่าเมมโมเรียลปาร์คบ้านบึงชลบุรี
แปลงฝังโซนดี แบบเดี่ยว Package Lot-Single พื้นที่8.1ตรม.(1.8×4.5ม) ราคา 262,685 บาท
แปลงฝังโซนดี แบบคู่ Package Lot-Doble พื้นที่ 16.2 ตรม. (3.6×4.5ม) ราคา 420,510 บาท

เงื่อนไข

  1. ผ่อนชำระ 1 ปี ไม่มีดอกเบี้ย
  2. สามารถใช้งานได้เมื่อผ่อนชำระ หรือ จ่ายเงินครบตามจำนวนแล้วเท่านั้น.
  3. ในกรณีที่ต้องการทำแซกี ต้องชำระครบ100% (ในครั้งต่อไปถ้าต้องการเปิดใช้หลุมมีค่าใช้จ่าย)
  4. ฟรี เรื่องค่าบำรุงรักษารายปี
  5. ต้องการใช้พื้นที่เร่งด่วน แจ้งอย่างน้อย 3วัน
  6. ใช้พื้นที่แล้ว การเปิดเแปลงฝังในครั้งต่อไปเสียค่าเปิดหน้าหลุมครั้งละ 13,910บาท /หลุม
Exit mobile version