แปลงฝังโซน B แบบคู่

แปลงฝังโซน B แบบคู่ สำหรับ1-2ท่าน

แปลงฝังโซน B แบบคู่พื้นที่22 ตรม( 4×5.5ม)

ราคา 608,616) แบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานเลือกแบบไม่ได้ได้ฟรีค่าบริการรายปี ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0%.

การใช้งานสุสาน

เงื่อนไข

  1. ผ่อนชำระ 1 ปี ไม่มีดอกเบี้ย
  2. สามารถใช้งานได้เมื่อผ่อนชำระ หรือ จ่ายเงินครบตามจำนวนแล้วเท่านั้น.
  3. ในกรณีที่ต้องการทำแซกี ต้องชำระครบ100% (ในครั้งต่อไปถ้าต้องการเปิดใช้หลุมมีค่าใช้จ่าย)
  4. ฟรี เรื่องค่าบำรุงรักษารายปี
  5. กรณีต้องการใช้พื้นที่เร่งด่วน แจ้งอย่างน้อย 3วัน (สำหรับแปลงที่สร้างเสร็จแล้ว สำหรับแปลงที่ยังไม่สร้างแจ้งล่วงหน้า7วัน)
  6. ใช้พื้นที่แล้ว การเปิดเแปลงฝังในครั้งต่อไปเสียค่าเปิดหน้าหลุมครั้งละ 13,910บาท /หลุม
 แปลงฝัง โซนB layout

ลงทะเบียนนัดเยี่ยมชมสถานที่.

ติดต่อเรา