แปลงฝังโซนอิมพีเรียล สำหรับ1-32ท่าน แบบครอบครัวพิเศษ Super Family Burial Plot

ขนาดของพื้นที่และราคาที่ดิน

  • ขนาดพื้นที่ 384 ตรม. (16×24 ม) ราคาที่ดิน 9.2-9.6 ล้านบาท
  • ขนาดพื้นที่ 480 ตรม (20×24 ม) ราคาที่ดิน 11-12 ล้านบาท

ราคาที่ดินข้างต้นไม่รวมค่าก่อสร้างสุสาน ขึ้นอยู่กับแบบและจำนวนพื้นที่ที่ใช้งาน ตามรูปแรกด้านบน ใช้พื้นที่ 2หลุมและบริเวณผนังทำเป็นช่องเก็บอัฐิของตระกูล

รูปด้านล่างใช้พื้นที่ 1หลุมเท่านั้นค่าก่อสร้างก็หลักไม่เกิน2ล้าน และยังมีพื้นที่เหลือใช้งานสำหรับตระกูล

แปลงฝัง แบบตระกูลจักรพรรดิ์ อยู่จุดกลางตำแหน่งที่เปี่ยมไปด้วยพลังของฮวงจุ้ย โดยตำแหน่งที่อยู่เหนือสายโลหิตแห่งมังกรของสุสานแปลงแบบตระกูลแบบจักรพรรดิ พิเศษและโดดเด่น ลักษณะ เป็นแปลงที่มีคุณลักษณะสูง 

เงื่อนไข

  1. ผ่อนชำระ 1-4 ปี ไม่มีดอกเบี้ย
  2. สามารถแยกชำระผ่อนที่ดิน
  3. ค่าก่อสร้างสุสาน ผ่อนชำระได้แค่ 1ปีเท่านั้นและเมื่อชำระครบแล้วต้องสร้างทันที
  4. สามารถใช้งานได้เมื่อผ่อนชำระ หรือ จ่ายเงินครบตามจำนวนแล้วเท่านั้น.
  5. ในกรณีที่ต้องการทำแซกี ต้องชำระครบ100% (ในครั้งต่อไปถ้าต้องการเปิดใช้หลุมมีค่าใช้จ่าย)
  6. ฟรี เรื่องค่าบำรุงรักษารายปี
  7. กรณีต้องการใช้พื้นที่เร่งด่วน แจ้งอย่างน้อย 7 วันขึ้นไปหรือมากกว่า เพื่อจัดเตรียมสถานที่
  8. ใช้พื้นที่แล้ว การเปิดเแปลงฝังในครั้งต่อไปเสียค่าเปิดหน้าหลุมครั้งละ 13,910บาท / หลุม

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง ประเทศมาเลเซีย

ติดต่อเรา