แปลงฝังโซนอิมพีเรียล สำหรับ 1- 8 ท่าน
ใช้พื้นที่ 8หลุม

แปลงฝังแบบครอบครัว โซนอิมพีเรียล 1- 8 ท่าน FAMILY BURIAL PLOT โซนอิมพีเรียลอยู่ถัดขึ้นไปด้านหลัง โซนเอ

พื้นที่แปลงฝังแบบครอบครัว

  • แถวแรก ขนาดพื้นที่ (8×13.6) พื้นที่ 108 ตรม. ทางเดินบริเวณด้านหน้าจะกว้างกว่า 96ตรม.
  • แถวที่2 เป็นต้นไป ขนาดพื้นที่ 96 ตร.ม (8×12)

ราคาที่ดิน+ค่าก่อสร้าง ราคา 3.9-4.9ล้านบาทขึ้นไป

แบบก่อสร้างสุสาน มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้งาน พื้นที่ใช้ได้ตั้งแต่ 1 หลุมขึ้นไปไม่เกิน 8หลุม ราคาแตกต่าง ตามแบบก่อสร้าง และสีของหินแกรนิตที่เลือก

ส่วนแปลแปลงฝังโซนอิมพีเรียล 1- 8 ท่าน #สุสานแบบครอบครัวจะถูกออกแบบจัดวางภูมิทัศน์ที่สมบูรณ์แบบ แสดงให้เห็นถึงคุณงามความดีอันเป็นนิรันดร์ของบรรพบุรุษที่คอยพิทักษ์คุ้มครองลูกหลานและจารึกความยิ่งใหญ่ของตระกูลสืบไป

เงื่อนไข

  1. ผ่อนชำระ 2-3 ปี ไม่มีดอกเบี้ย
  2. สามารถแยกชำระผ่อนที่ดิน
  3. ค่าก่อสร้างสุสาน ผ่อนชำระได้แค่ 1ปีเท่านั้นและเมื่อชำระครบแล้วต้องสร้างทันที
  4. สามารถใช้งานได้เมื่อผ่อนชำระ หรือ จ่ายเงินครบตามจำนวนแล้วเท่านั้น.
  5. ในกรณีที่ต้องการทำแซกี ต้องชำระครบ100% (ในครั้งต่อไปถ้าต้องการเปิดใช้หลุมมีค่าใช้จ่าย)
  6. ฟรี เรื่องค่าบำรุงรักษารายปี
  7. กรณีต้องการใช้พื้นที่เร่งด่วน แจ้งอย่างน้อย 7 วันขึ้นไป เพื่อจัดเตรียมสถานที่และขุดหลุม
  8. ใช้พื้นที่แล้ว การเปิดเแปลงฝังในครั้งต่อไปเสียค่าเปิดหน้าหลุมครั้งละ 13,910บาท / หลุม

ติดต่อเรา