แปลงฝังคู่โซนเอ
แปลงฝังคู่โซนเอ

แปลงฝังคู่โซนเอ Standard Double Burial Plot พื้นที่ขนาด 24 ตร.ม. (4×6) สำหรับ2ท่าน

ราคาที่ดิน+ค่าก่อสร้าง = 710,000-800,000 บาทขึ้นไป แบบก่อสร้างสุสาน มี 3แบบ /จะใช้พื้นที่1หรือ2หลุุมก็ได้ ราคาแตกต่าง ตามแบบก่อสร้าง และสีของหินแกรนิตที่เลือก แบบก่อสร้างมี3 แบบ

 • DA01 หินแกรนิตสีเขียว หรือ สีเทา
 • DA02 หินแกรนิตสีเขียว หรือ สีเทา
 • DA03หินแกรนิตสีเขียว หรือ สีเทา

การใช้งานสุสานพื้นที่ 2หลุม

 • ฝังร่างผู้วายชนม์ ไทย จีน คริสต์
 • ฝังอัฐิ
 • ทำพิธีแซกีในแปลงฝัง
 • ย้ายสุสาน
พื้นที่24 ตรม.2แปลงติดต่อกัน HOT+++
การขุดหลุมภายใน
พื้นที24 ตรม.แปลงฝังคริสเตียน

เงื่อนไข

 1. ผ่อนชำระ 1-2 ปี ไม่มีดอกเบี้ย
 2. สามารถแยกชำระผ่อนที่ดิน
 3. ค่าก่อสร้างสุสาน ผ่อนชำระได้แค่ 1ปีเท่านั้นและเมื่อชำระครบแล้วต้องสร้างทันที
 4. สามารถใช้งานได้เมื่อผ่อนชำระ หรือ จ่ายเงินครบตามจำนวนแล้วเท่านั้น.
 5. ในกรณีที่ต้องการทำแซกี ต้องชำระครบ100% (ในครั้งต่อไปถ้าต้องการเปิดใช้หลุมมีค่าใช้จ่าย)
 6. ฟรี เรื่องค่าบำรุงรักษารายปี
 7. กรณีต้องการใช้พื้นที่เร่งด่วน แจ้งอย่างน้อย 7 วันขึ้นไป เพื่อจัดเตรียมสถานที่และขุดหลุม
 8. ใช้พื้นที่แล้ว การเปิดเแปลงฝังในครั้งต่อไปเสียค่าเปิดหน้าหลุมครั้งละ 13,910บาท

ติดต่อเรา