สุสานคริสต์

สุสานคริสต์

แปลงฝังคริสต์โซนเกรซ

ขนาดพื้นที่ แปลงฝังคริสต์

  • พื้นที่ 8.1 ตรม (1.8×4.5ม) ขนาด 2.025 ตรว.” สุสานโซนคริสต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่โซนดี เป็นบริเวณแถวด้านหน้า
  • ราคา 262,685 บาท
สุสานคริสต์

ลูกค้าที่ซื้อแปลงฝังคริสต์

สุสานเนอร์วาน่า บริเวณโซนเอ มีแปลงฝังลูกค้าที่นับถือศาสนาคริสต์ ทั้งคนไทยและต่างชาติได้ซื้อพื้นที่24 ตรม .และฝังร่างผู้วายชมน์เพียง1ท่านเท่านั้น มีอยู่3แปลงในโซนเอ

โซนดีแบบคู่ สำหรับ 2ท่าน ก็เช่นกันลูกค้า ได้ซื้อเก็บเอาไว้แต่เป็นพื้นที่ 2หลุมแต่ยังไม่ได้ใช้งาน เป็นการซื้อไว้เพื่อวางแผนให้กับมารดาลูกค้าเป็นคนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

การเลือกซื้อสุสาน สำหรับลูกค้าที่นับถือศาสนาคริสต์ นั้นขึ้นอยูกับความต้องการของลูกค้า ทางสุสานเนอร์วาน่าเมมโมเรียลปาร์คเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาได้ใช้พื้นที่สุสานร่วมกันได้


สุสานคริสต์

ลงทะเบียนนัดเยี่ยมชมสถานที่.

ติดต่อเรา